Jste tu poprvé?

Zaregistrujte se, stačí jen chvilka

  • Uvidíte, co se chystá
    ve vašem domě i okolí
  • Užijete si sousedské vztahy
    bez papírování a dohadů
  • Vše je a bude
    úplně zdarma
ista Česká republika
Ve spolupráci s naším partnerem ista Česká republika jsme pro vás připravili časově omezenou poradnu na téma rozúčtování nákladů na teplo, ohřev teplé vody a vodu dle nové legislativy
 
 
Ivo Robert

Rozúčtování správy kotelny

Dobrý den,
jsem vlastník bytové jednotky v SVJ. V domě je plynová kotelna, která mimo vytápění celého domu zajišťuje i ohřev vody pro rozvod do všech bytových jednotek. Spotřeba teplé vody z tohoto rozvodu je vyúčtována samostatně, dle vodoměrů v každám bytě. Nedávno jsem dostal od výboru SVJ vyúčtování služeb, které bylo v kolonce topení velmi překvapivé. Oproti roku 2016 bylo vyúčtování nákladů pro můj malometrážní byt 1 + 1 za rok 2017 o cca 4 000 Kč vyšší. Po mém dotazu proč, mi předseda SVj sdělil že po ukončení spolupráce s firmou, která se starala o správu domu v roce 2016, sestavil vyučtování on. Dále mi předseda SVJ sdělil, že spotřeba plynu pro samotné vytápění byla rozúčtována podle měřidel na radiátorech, dle ista, stejně, jako v roce 2016. Když jsem srovnal vyúčtování ista za oba roky, byly skoro stejné. Čtyřtisícové navýšení mi předdseda vysvětlil tím, že kotelnu spravuje externí firma, která do svých nákladů započítává platy zaměstnanců, výdaje za drobné opravy a údržbu a patrně i nějaký přiměřený zisk, v celkové výši několka desítek tisíc korun. Platbu externí firmě za tyto náklady spojené se správou kotelny byly, dle předsedy SVJ, v roce 2016 chybně uhrazeny bývalou správcovskou firmou domu z fondu oprav. V roce 2017 se předseda SVJ rozhodl, že tyto náklady na správu kotelny jsou službou, kterou potřebují vlastníci bytových jednotek rovným dílem a proto je rovným dílem mezi vlastníky bytových jednotek ve vyúčtování topení za rok 2017 rozdělil, bez ohledu, jak na spotřebu tepla dle měřičů na radiátorech v bytech, tak i na výměru jednotlivých bytů v domě. V domě je několik bytů 1 + 1 a dvojnásobné množství bytů 2 + 1 o téměř dvojnásobné výměře. Každý majitel bytu tak zaplatil stejně, ve vyúčtování tepla za rok 2017, cca 4 000 za správu kotelny. Podotýkám, že předseda SVJ, který je zároveň i vlastníkem bytu 2 + 1, veškerá rozhodnutí, jak o vynětí platby za správu kotelny z fondu oprav, tak i rozdělení této platby rovným dílem mezi majitele bytů, učinil bez souhlasu členské schůze. Můj dotaz je, jakým způsobem, pokud se náklady na správu kotelny nemají hradit z fondu oprav, se tyto náklady mají rozdělit mezi vlastníky bytů? Zda rovným dílem, či dle spotřeby tepla podle měřidel na radiátorech v bytech, nebo podle výměry jednotlivých bytů?
Děkuji za opověď

Odpovídá   Váš domovník   14. 6. 2018, 10:13

Dobrý den,
Způsob rozúčtování nákladů na jednotlivé služby musí být jasně definován ve vašich stanovách, pokud není, nemůže sám výbor rozhodovat o způsobu rozúčtování, ale musí problematiku předložit k projednání shromáždění vlastníků. Hradit správu kotelny, tj. běžný provoz z fondu oprav, není obvyklé. V praxi se veškeré náklady na vytápění, tj. dodávka tepla, správu kotelny, elektřinu výměníků apod. zahrnou do celkové částky a ta se pak rozúčtuje v souladu s legislativou, tj. Algoritmus výpočtu zahrnující zákonné korekce vyžaduje specializovaný software, těžko si představit, že to váš předseda počítá v excelu. Doporučuji i nadále zadat zpracování rozúčtovací firmě, ve vašem případě ista.

Soňa Pařízková

Vyuctovani za vodu

Dobry den. Jak je mozne, ze pri vyuctovani za vodu cely dum doplaci za rok ve vyuctovani, proc se nenastavi zalohy tak, aby lidem nehrozilo doplaceni? Stejne tak nepochopim, jak muzu doplacet jako jeden obyvatel bytu, ktery mozna az prehnane setri? Na elektrine a plynu jsou aspon vyrazne videt moje uspory kazdy rok. Tak jak za vodu, jako 1 clen domacnosti porad doplacim? Nesmysl a melo by se to resit!

Odpovídá   Váš domovník   14. 6. 2018, 9:53

Dobrý den,

obraťte se, prosím, přímo na zpracovatele vašeho ročního vyúčtování.

Michaela Ettlerová

vyúčtování za TUV

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jakým stylem se rozpočítává spotřeba TUV,ve vyúčtování jsme dostali vlastně 3 výpočty a já tomu celkem nerozumím.
Je tam za 1.voda k ohřevu (tomu samozřejmě rozumím), za 2. ohřev vody -za a. základní složka úhrady za byt a za b. spotřební částka úhrady za byt....a tomu už nerozumím. Proč toto dvojí počítání ? Asi tu budu za hlupáka,ale potřebuji to vysvětlit mamince. Předem děkuji Ettlerová M.

Odpovídá   Váš domovník   17. 4. 2018, 11:07

Dobrý den paní Ettlerová,

Náklad na teplou vodu mají skutečně 3 složky
1. Studená voda spotřebovaná k ohřevu teplé užitkové vody = to co naměříte na bytovém poměrovém měřidle
2. Ohřev vody - základní složka - 30% nákladů na teplo spotřebované pro ohřev vody se rozpočítá podle podlahové plochy, to je dáno legislativou
3. Ohřev vody - spotřební složka -70% nákladů na teplo spotřebované pro ohřev vody se rozpočítá podle spotřeby naměřené na bytovém poměrovém měřidle, opět dáno legislativou

Pokud potřebujete pomoci vysvětlit konkrétní vyúčtování, pošlete scan na domovnik@topsoused.cz

David Zdansky

Rozúčtování nákladů na teplo při vytápění bytových jednotek plynem

Dobrý den,
řeším následující situaci. Máme byt v bytovém domě a shodou okolností jsou všechny 3 byty kolem nás prázdné a v zimě se v nich prakticky netopí. Jedná se o byt nad námi, pod námi a vedle nás! Čtvrtým "sousedem je pak již jen schodišťový prostor! Vytápění a zároveň ohřev TUV je ve všech bytech realizován prostřednictvím plynového bytového kotle. Plynoměr separátně pro každý byt. V něktrých bytech je plyn použit i pro vaření (plynový sporák). Minulou zimu nám signifikantně vzrostla spotřeba plynu a přikládáme to právě tepelným ztrátám způsobeným nesprávným užíváním sousedních bytů.
Existuje legislativní řešení pro tuto situaci?
Děkuji za odpověď.

Odpovídá   Danie Nový, ista Česká republika   5. 10. 2017, 12:38

Dobrý den,

Vzhledem k samostatnému způsobu vytápění a fakturačnímu měření plynu pro byt, nelze tuto situaci řešit. Doporučuji v rámci společného bydlení se s majiteli vedlejších bytů domluvit alespoň na minimálním temperování teplot v prázdných bytech. Také bych ověřil, zda tato povinnost není zakotvena v stanovách domu. (nájemní smlouva, domovní řád, a podobně)

Váš Domovník

Rozúčtování tepla a TUV dle Vyhl.269/2015 (+ zák. 67/2013)

Dobrý den,
rozúčtování tepla a TUV dle Vyhl.269/2015 (+ zák. 67/2013).
Můžete mi vysvětlit, jak ovlivňuje teplo mého bytu soused o 3 bloky dále (cca horizontálně 10 bytových jednotek) ?
Jak ovlivňuje plocha bytu TUV ? ( dle vyhl. se podílí 30% !!!).
Děkuji.
Dotaz, který přišel e-mailem z adresy uživatele, kterou nezveřňujeme

Odpovídá   ista Česká republika   17. 5. 2017, 13:50

Dobrý den,

teplo je měřeno pouze na patě domu dodavatelem tepla. Na základě odečtu patního měřidla pak dochází k fakturaci. Tento vzniklý náklad v Kč se pak rozdělí mezi konečné uživatele. Pokud jsou v objektu instalovány bytové přístroje u konečných uživatelů, jedná se o poměrové měřidlo, které indikuje spotřebu tepla, která se do prostoru dostane přes otopné těleso. Náměry po přepočtu výkonu otopného tělesa a polohy místnosti pak vstupují do rozúčtování spotřební složky nákladů na teplo. Výsledné odečty jednotlivých uživatelů vyjadřují % podíl konečného uživatele na celkové spotřebě tepla vyjádřené v Kč.
Jedná se o tzv. poměrové rozúčtování nákladů na teplo, protože jak je již zmíněno výše teplo je měřeno pouze na patě domu.

V případě rozúčtování nákladů na teplou vodu do rozúčtování nákladů na ohřev teplé vody vstupuje i základní složka a to ve výši 30% z celkových nákladů v Kč, které vyfakturoval dodavatel tepla. Základní náklady vyjadřují náklady, které je nutné vynakládat k zajištění trvalé disponibility dodávky teplé vody do všech míst projektovaného odběru, bez ohledu na skutečnost, zda je teplá voda odebírána či nikoliv. Jedná se zejména o náklady spojené s cirkulací teplé vody (její trvalé dohřívání) a zahrnuje v sobě i tepelné ztráty, k nimž v rozvodech dochází.


S pozdravem
Jarmila Trčková

Zdenek Chlup

Skutečné spotřeby indikované měřiči.

V našem domě používáme bytové stanice tepla pro měření spotřeby tepla na topení a současně i k ohřevu teplé vody. Pro rozúčtování máme stanoven poměr 40% dle plochy a 60% dle spotřeby. Dle správce domu pro nás neplatí povinnost rozúčtovat spotřební složku podle zásady vyhlášky č. 237/2014 Sb. v rozmezí 80% až 200%. Je tento výklad správný?

Odpovídá   ista Česká republika   10. 5. 2017, 13:20

Dobrý den,

ano informace správce objektu je správná. Legislativa bohužel neřeší ty případy, kdy je měřičem tepla registrována nejen spotřeba tepla pro vytápění, ale současně i spotřeba tepla pro ohřev teplé vody. Protože nelze náměr oddělit postupuje se při rozúčtování nákladů na teplo a ohřev teplé vody tak jak popisujete. Náklad v Kč na teplo a ohřev teplé vody je rozúčtován dohromady, základní složka činí 40% a spotřební složka činí 60%. Při rozúčtování spotřební složky se nedoporučuje zohledňovat korekce na polohu místnosti ani korekce s ohledem na spodní a horní hranici vyúčtování. Pravidla pro rozúčtování by měla být v domě odsouhlasena.

S pozdravem
Jarmila Trčková
vedoucí útvaru rozúčtování

Iva Nováková topsoused.cz

Když okolní byty a prostory netopí...

Mám dotaz,bydlím v bytě 1+1 zvýšené přízemí,pod mim bytem jsou spol.prostory a chodba,kde se netopi v postranních bytech též sousedé moc netopi nad námi netopi neužívají byt,mám v bytě stále zimu,bylo mi řečeno,že mám 15%slevu ale nikde to ve vyúčtování nevidím,žádnou výhodu vtom,že bydlim v bytě uprostřed 2 bytů nevidím můžete mi to vysvětlit.? Děkuji pokud mi odepisete s pozdravem Kopecká

Odpovídá   Váš domovník   10. 5. 2017, 12:00

Vážená paní Kopecká,
na Váš dotaz nelze odpovědět v obecné rovinně, museli bychom vidět konkrétní vyúčtování, obvykle je "sleva" zohledněna použitím tzv. polohových koeficientů, kdy se bere v úvahu poloha bytu. Každá rozúčtovací firma však stanovuje tyto korekce jinak. Zkuste se obrátit přímo na zpracovatele Vašeho konkrétního vyúčtování, ať vám vyúčtování podrobně vysvětlí. Případně pošlete scan vyúčtování na domovnik@topsoused.cz
Váš domovník

Karel Kovačík

Výpočet spotřeby u zapečetěného bytu

Dobrý den,
mohu vás požádat o řešení situace kdy je byt soudně uzavřen bez možnosti vstupu do něj a já jako majitel i když nemohu regulaci topení ovlivnit, musím hradit i tak vícenásobné propočty či odhady ve vyúčtování? Odečet měřičů nelze provést dálkově.
Děkuji předem za odpověď a s pozdravem Karel Kovačík

Odpovídá   Váš domovník   10. 5. 2017, 11:10

Vážený pane Kovačíku,
ve Vašem případě se asi budete muset obrátit na právníka, který Vám poradí, jak ve Vaší situaci, kdy potřebujte zpřístupnit byt, postupovat. Zkuste řešit situaci i společně se zástupci domu (výbor SVJ, představenstvo družstva, majitel domu). Pokud nelze spotřebu tepla odečíst, postupuje rozúčtovatel nákladů dle legislalivy, tzn. že náklady dopočítané v souladu s legislativou hradit musíte.
Váš domovník

Jan Vavrečka

Rozpočet tepla podle nové vyhlášky 269/2015 Sb.

Vážení,
Evropská směrnice definuje teplo jako zboží. Zboží je možno měřit, vážit, počítat a cena je vždy úměrná počtu naměřených jednotek. Za tím účelem evropská směrnice zavádí instalaci kalorimetrů, které objem odebraného tepla měří...........

S pozdravem
Jan Vavrečka

Odpovídá   Váš domovník   10. 5. 2017, 10:22

Vážený pane Vavrečko,
tato poradna slouží jako prostor pro zodpovězení konkrétních dotazů k rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Na Váš rozsáhlý příspěvek zde proto nebudeme reagovat.
Hezký den
Váš domovník

Iva Nováková topsoused.cz

Zpětná kontrola vyúčtování tepla

dobrý den,chci se zeptat.ted nám přišlo vyučtování z bytu kde bydlel otec který v listopadu zemřel.A v bytě jsou nedoplatky za topení.za těch 9 let co tam bydlel tak měl v garsonce(1 radiátor) největší spotřebu 2100 dílků ,těd poslední roky co měl reg.ventil tak nejvíce 1200 dílků a ted najednou má přes 4000 dílků,což si myslím že je trochu divné.dá se provézt nějak zpětná kontrola.Když už je jiná topná sezona a v bytě byt už je prodaný?odpočty byli provedeny dálkovým měřením.děkuji za odpověd. Iveta Nejdlová

Odpovídá   ista Česká republika   9. 5. 2017, 13:08

Dobrý den paní Nejdlová,,
jedná se o konkrétní dotaz, který může zodpovědět pouze ten, kdo odečet a rozúčtování zpracovával. Obdržené vyúčtování doporučuji reklamovat a to písemnou formou u vlastníka objektu.

Přeji Vám hezký den

Jarmila Trčková

Michal Bálek

Rozpočítávání 4 radiátorů v 1 bytě

Dobrý den. Bydlím v bytě 3+1 se 4 radiátory s radiovými měřiči. V ložnici téměř netopíme, v obýváku topíme hodně. Asi budu mimo pásmo 80-200%. Budu tedy potrestán za oba pokoje, nebo se to průměruje za byt?
Děkuji Bálek

Odpovídá   ista Česká republika   9. 5. 2017, 12:42

Dobrý den, pane Bálku,

do výpočtu vstupuje plocha celého bytu v m2 (započitatelná plocha bytu) a součet náměrů všech instalovaných přístrojů za uživatelskou jednotku (případně po přepočtu výkonu otopného tělesa a polohy místnosti). Dochází k porovnání průměrného nákladu na m2 domu (zúčtovací jednotky) a průměrného nákladu na m2 bytu (příjemce služeb).

Průměrný náklad na m2 domu = celkové náklady v Kč vyfakturované dodavatelem tepla/celková plocha domu v m2 = cena za m2 x koeficient 0,8 (minimální náklad na m2) nebo koeficient 2 (maximální náklad na m2).

Průměrný náklad na m2 bytu = součet spotřební složky nákladů v Kč (počet přepočtených jednotek z bytových přístrojů x cena za jednotku) + základní složky nákladů v Kč za byt (plocha bytu v m2 x cena za m2) / plocha příslušného bytu v m2

Porovnáním výše uvedených průměrných nákladů se zjistí jak se příjemce služeb podílí na průměru na m2 k objektu.

Jarmila Trčková

Jarmila Krejcarová

Výpočet tepla u krajních bytů

Dobrý den, mám dotaz.
Vlastním krajní /3 venkovní stěny/ byt ve 4. poschodí nezatepleného domu pod rovnou střechou v horském středisku. Jak se bude provádět výpočet tepla? Stejně jako u vnitřních bytů? Děkuji za odpověď.

Odpovídá   ista Česká republika   25. 4. 2017, 12:21

Dobrý den,

při provedení rozúčtování tepla je spotřební složka nákladů, která tvoří 50-70% nákladů v Kč vyfakturovaných dodavatelem tepla, rozdělována mezi příjemce služeb úměrně dle náměrů instalovaných bytových přístrojů s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností dané jejich polohou. Legislativa přímo nestanovuje metodiku jak polohy místností stanovit. V praxi se stanovují výhradně dle rozhodnutí vlastníka objektu a to zpravidla empirickou metodou dle návrhu metodiky rozúčtovatele (zpravidla je metodika přílohou uzavřené smlouvy mezi majitelem domu a rozúčtovatelem). Další možností jak polohy stanovit je výpočtem dle tepelných ztrát, který provádí projektant na základě zapůjčené projektové dokumentace domu.

Přeji Vám příjemný den

Jarmila Trčková

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Poradny

Lokality