Jste tu poprvé?

Zaregistrujte se, stačí jen chvilka

  • Uvidíte, co se chystá
    ve vašem domě i okolí
  • Užijete si sousedské vztahy
    bez papírování a dohadů
  • Vše je a bude
    úplně zdarma
Dostupný advokát
Dostupný advokát je právní služba, která funguje on-line. Poskytujeme advokátní služby nejen pro SVJ a bytová družstva, ale řešíme veškeré právní náležitosti kolem bydlení, nájmů, prodeje a koupě nemovitostí i další služby. U nás vše vyřešíte snadno a z pohodlí svého domova nebo kanceláře.

Co je to Společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

Odpověď

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba sdružující všechny vlastníky v konkrétním domě. Úkolem společenství je ulehčovat (umožňovat) společná rozhodnutí týkající se správy domu. SVJ musí vzniknout v každém domě, kde je alespoň pět jednotek patřících alespoň třem různým majitelům.

Jaký je rozdíl mezi tzv. osobním vlastnictvím a družstevním vlastnictvím?

Odpověď

Družstevní byt patří bytovému družstvu a družstevník ho má jen v nájmu. Družstvo tedy může např. zakázat byt dále pronajmout (podnajmout) a nelze ho ani zatížit hypotékou (zástavním právem). Byt v tzv. osobním vlastnictví je v přímé dispozici vlastníka (může ho neomezeně pronajmout či zastavit dle své libosti).

Jaký je rozdíl mezi bytem a bytovou jednotkou?

Odpověď

Zatím co byt je jen prostorově oddělená část domu sloužící k bydlení, tak bytová jednotka je širší pojem. Je definována jako jedna nemovitá věc, která zahrnuje vedle bytu také podíl na společných částech domu. Tím je zdůrazněno, že byt a spoluvlastnický podíl k němu náležející jsou neoddělitelné. Jinými slovy, za bytovou jednotku označujeme nejen byt, ale i práva ke společným částem domu (pozemku, chodbám, výtahu atd.).

Když chci převést svůj byt či dům, jak mám postupovat?

Odpověď

S převodem bytu se pojí nejedno riziko. Je proto více než vhodné nespoléhat na realitní kancelář a obrátit se na nezávislého odborníka – advokáta. Realitní makléř totiž zastupuje primárně své zájmy jako zprostředkovatele a nikoliv zájmy prodávajícího (už vůbec ne kupujícího). Advokát pomůže s vypracováním smlouvy (aby skutečně došlo k převodu, tak jak ho strany zamýšlí), s návrhem na vklad (aby se věc zbytečně nezasekla na katastru nemovitostí), ochrání zájmy svého klienta a upozorní ho na rizika.

Co je to fond oprav?

Odpověď

Fond oprav je neoficiální označení používané pro finance určené na údržbu, opravy či rekonstrukce společných částí domu nebo na investice. Skládají se na něj všichni vlastníci v rámci SVJ.

Co jsou společné části domu?

Odpověď

Které části domu jsou společnými, je častou jiskrou pod ohněm sporů v domě. Jde totiž o náklady na jejich rekonstrukci či způsob jejich užívání. Odpověď v konkrétním případě nalezneme primárně v prohlášení vlastníka a pak také v právních předpisech. Dle zákona jsou společnými částmi ty části domu, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně (nezáleží však na tom, zda skutečně slouží, jde o jejich „povahu sloužit společně“). Společnými jsou pak vždy pozemek, na němž byl dům zřízení nebo věcné právo vlastníků k tomuto pozemku, které zakládá právo mít na pozemku dům, dále stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru a vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky.

Jak vést schůzi?

Odpověď

Na začátku schůze by měl být zvolen předsedající, který ji pak celou dobu řídí, uděluje slovo, dává hlasovat atd. Samozřejmostí je ověření identity účastníků či jejich zástupců (nechejte si předložit plnou moc a uschovejte její kopii). O shromáždění i členské schůzi doporučujeme vést podrobný protokol. Ten by měl obsahovat nejen jednotlivá hlasování, ale i aktuální přítomnost jednotlivých členů a přesné znění usnesení.

Jak mám svolat shromáždění či členskou schůzi?

Odpověď

Shromáždění i členská schůze se musí konat alespoň jedenkrát ročně. Svolává se pozvánkou, která musí být zaslána všem členům SVJ či BD. Ve stanovách je možné určit jakou konkrétní formou. Velmi praktické je stanovit, že tak může být učiněno např. i emailem. Je vhodné, aby zároveň byla pozvánka vyvěšena v domě a byly dostupné i všechny podklady k předpokládaným rozhodnutím.

Jak se mám jako č len statutárního orgánu SVJ či BD postavit ke dlužníkům v domě?

Odpověď

Doporučujeme veškeré pohledávky SVJ či BD aktivně řešit a vymáhat. Je sice velmi nepříjemné „popotahovat“ sousedy za neplacení. Liknavost se však může obrátit proti dobrosrdečnému předsedovy SVJ či členovi představenstva družstva. Pokud totiž vznikne škoda, může za ní být osobně odpovědný.

Nesu jako člen představenstva bytového družstva nebo člen výboru či jeho předseda u SVJ osobní odpovědnost?

Odpověď

Člen statutárního orgánu SVJ či BD je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Konkrétně s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud tedy člověk na tuto funkci nestačí a např. nerozumí smlouvám, které jménem SVJ či BD uzavírá nebo svou funkci bere lehkovážně a neseznámí se s příslušnými podklady, může být odpovědný za vzniklou škodu. Pak by po něm jeho sousedé mohli vymáhat škodu, kterou takto způsobil (např. uzavřením zjevně nevýhodné smlouvy či dlouhodobým nevymáháním pohledávek).

Kdo stojí v čele SVJ či BD, kdo ho řídí?

Odpověď

Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění. Tvoří ho všichni vlastníci jednotek v bytovém domě. Váha jejich hlasu zpravidla odpovídá velikosti jejich bytu. Nejvyšším orgánem BD je členská schůze. Tvoří ji všichni členové – družstevníci, kteří mají každý jeden hlas. Shromáždění i členská schůze se musí konat minimálně jednou ročně a rozhoduje klíčové otázky soužití v domě – schvaluje stanovy, rozhoduje o výši poplatků spojených s bytem či o společných částech domu. Praktické každodenní otázky a zastupování SVJ či BD však řeší statutární orgán. Tím je v případě SVJ předseda (dříve pověřený vlastník) či výbor. V případě BD pak představenstvo.

Co je důležité o Vašem bytovém družstvu či společenství vlastníků jednotek vědět?

Odpověď

Znalost základních údajů o SVJ či BD, které spravuje Váš dům je základním předpokladem pro plnohodnotný život v domě. Jde např. o informace, kdo stojí v čele SVJ či BD, jaké rekonstrukce se plánují či jakými finančními prostředky SVJ či BD disponuje. Tyto informace je dobré si opatřit současně s případnou koupí bytu v bytovém domě.

Co je to bytové družstvo (BD)?

Odpověď

Bytové družstvo je právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo vlastní bytový dům, ve kterém pak umožňuje bydlet svým členům. Členové bytového družstva tedy přímo své byty nevlastní, ale mají na ně nárok skrze své členství v bytovém družstvu. Jsou u svého družstva formálně v nájmu.

Služby

Společenstva

Nabídka realit

Poradny

Lokality